תרומות
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Terumot 1 Friday, June 16th 2023 33:56
Terumot 2 Saturday, June 17th 2023 32:29
Terumot 3 Sunday, June 18th 2023 27:11
Terumot 4 Monday, June 19th 2023 38:28
Terumot 5 Tuesday, June 20th 2023 27:00
Terumot 6 Wednesday, June 21st 2023 26:54
Terumot 7 Thursday, June 22nd 2023 27:15
Terumot 8 Friday, June 23rd 2023 37:11
Terumot 9 Saturday, June 24th 2023 30:00
Terumot 10 Sunday, June 25th 2023 31:21
Terumot 11 Monday, June 26th 2023 20:38
Terumot 12 Tuesday, June 27th 2023 27:55
Terumot 13 Wednesday, June 28th 2023 35:50
Terumot 14 Thursday, June 29th 2023 33:19
Terumot 15 Friday, June 30th 2023 35:27
Terumot 16 Saturday, July 1st 2023 34:57
Terumot 17 Sunday, July 2nd 2023 26:09
Terumot 18 Monday, July 3rd 2023 28:00
Terumot 19 Tuesday, July 4th 2023 24:43
Terumot 20 Wednesday, July 5th 2023 20:31
Terumot 21 Thursday, July 6th 2023 27:48
Terumot 22 Friday, July 7th 2023 30:53
Terumot 23 Saturday, July 8th 2023 31:39
Terumot 24 Sunday, July 9th 2023 28:37
Terumot 25 Monday, July 10th 2023 26:15
Terumot 26 Tuesday, July 11th 2023 28:13
Terumot 27 Wednesday, July 12th 2023 26:40
Terumot 28 Thursday, July 13th 2023 23:49
Terumot 29 Friday, July 14th 2023 20:39
Terumot 30 Saturday, July 15th 2023 30:33
Terumot 31 Sunday, July 16th 2023 29:06
Terumot 32 Monday, July 17th 2023 30:46
Terumot 33 Tuesday, July 18th 2023 30:25
Terumot 34 Wednesday, July 19th 2023 24:55
Terumot 35 Thursday, July 20th 2023 30:38
Terumot 36 Friday, July 21st 2023 33:37
Terumot 37 Saturday, July 22nd 2023 32:44
Terumot 38 Sunday, July 23rd 2023 23:14
Terumot 39 Monday, July 24th 2023 17:18
Terumot 40 Tuesday, July 25th 2023 26:30
Terumot 41 Thursday, July 27th 2023 35:22
Terumot 42 Friday, July 28th 2023 31:09
Terumot 43 Saturday, July 29th 2023 27:43
Terumot 44 Sunday, July 30th 2023 26:32
Terumot 45 Monday, July 31st 2023 33:50
Terumot 46 Tuesday, August 1st 2023 33:29
Terumot 47 Wednesday, August 2nd 2023 31:58
Terumot 48 Thursday, August 3rd 2023 23:02
Terumot 49 Friday, August 4th 2023 26:16
Terumot 50 Saturday, August 5th 2023 29:24
Terumot 51 Sunday, August 6th 2023 24:21
Terumot 52 Monday, August 7th 2023 20:26
Terumot 53 Tuesday, August 8th 2023 23:59
Terumot 54 Wednesday, August 9th 2023 30:16
Terumot 55 Thursday, August 10th 2023 28:58
Terumot 56 Friday, August 11th 2023 34:03
Terumot 57 Saturday, August 12th 2023 25:31
Terumot 58 Sunday, August 13th 2023 24:29
Terumot 59 Monday, August 14th 2023 5:47