ביצה
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Beitzah 1 Monday, July 29th 2024 22:16
Beitzah 2 Tuesday, July 30th 2024 30:07
Beitzah 3 Wednesday, July 31st 2024 28:35
Beitzah 4 Thursday, August 1st 2024 32:00
Beitzah 5 Friday, August 2nd 2024 24:58
Beitzah 6 Saturday, August 3rd 2024 27:31
Beitzah 7 Sunday, August 4th 2024 38:17
Beitzah 8 Monday, August 5th 2024 31:31
Beitzah 9 Tuesday, August 6th 2024 34:02
Beitzah 10 Wednesday, August 7th 2024 36:46
Beitzah 11 Thursday, August 8th 2024 35:07
Beitzah 12 Friday, August 9th 2024 31:23
Beitzah 13 Saturday, August 10th 2024 31:13
Beitzah 14 Sunday, August 11th 2024 27:21
Beitzah 15 Tuesday, August 13th 2024 29:39
Beitzah 16 Wednesday, August 14th 2024 28:28
Beitzah 17 Thursday, August 15th 2024 30:46
Beitzah 18 Friday, August 16th 2024 32:26
Beitzah 19 Saturday, August 17th 2024 29:14
Beitzah 20 Sunday, August 18th 2024 31:06
Beitzah 21 Monday, August 19th 2024 27:39
Beitzah 22 Tuesday, August 20th 2024 26:37