שביעית
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Sheviit 1 Tuesday, May 16th 2023 31:44
Sheviit 2 Wednesday, May 17th 2023 31:48
Sheviit 3 Thursday, May 18th 2023 34:05
Sheviit 4 Friday, May 19th 2023 35:43
Sheviit 5 Saturday, May 20th 2023 36:36
Sheviit 6 Sunday, May 21st 2023 36:05
Sheviit 7 Monday, May 22nd 2023 35:39
Sheviit 8 Tuesday, May 23rd 2023 35:49
Sheviit 9 Wednesday, May 24th 2023 31:35
Sheviit 10 Thursday, May 25th 2023 33:22
Sheviit 11 Friday, May 26th 2023 35:41
Sheviit 12 Saturday, May 27th 2023 30:32
Sheviit 13 Sunday, May 28th 2023 33:29
Sheviit 14 Monday, May 29th 2023 31:49
Sheviit 15 Tuesday, May 30th 2023 37:03
Sheviit 16 Wednesday, May 31st 2023 37:30
Sheviit 17 Thursday, June 1st 2023 38:41
Sheviit 18 Friday, June 2nd 2023 52:34
Sheviit 19 Saturday, June 3rd 2023 32:02
Sheviit 20 Sunday, June 4th 2023 22:41
Sheviit 21 Monday, June 5th 2023 21:30
Sheviit 22 Tuesday, June 6th 2023 34:52
Sheviit 23 Wednesday, June 7th 2023 38:16
Sheviit 24 Thursday, June 8th 2023 38:10
Sheviit 25 Friday, June 9th 2023 47:39
Sheviit 26 Saturday, June 10th 2023 40:19
Sheviit 27 Sunday, June 11th 2023 39:46
Sheviit 28 Monday, June 12th 2023 36:01
Sheviit 29 Tuesday, June 13th 2023 36:12
Sheviit 30 Wednesday, June 14th 2023 33:58
Sheviit 31 Thursday, June 15th 2023 6:29