ברכות
Name Daf Yomi (11th cycle) Duration
Berachot 1 Monday, November 14th 2022 22:52
Berachot 2 Tuesday, November 15th 2022 21:53
Berachot 3 Wednesday, November 16th 2022 23:52
Berachot 4 Thursday, November 17th 2022 25:26
Berachot 5 Friday, November 18th 2022 29:20
Berachot 6 Saturday, November 19th 2022 30:12
Berachot 7 Sunday, November 20th 2022 19:54
Berachot 8 Monday, November 21st 2022 26:14
Berachot 9 Tuesday, November 22nd 2022 30:07
Berachot 10 Wednesday, November 23rd 2022 29:23
Berachot 11 Thursday, November 24th 2022 32:31
Berachot 12 Friday, November 25th 2022 27:37
Berachot 13 Saturday, November 26th 2022 24:30
Berachot 14 Sunday, November 27th 2022 21:26
Berachot 15 Monday, November 28th 2022 29:35
Berachot 16 Tuesday, November 29th 2022 26:48
Berachot 17 Wednesday, November 30th 2022 32:32
Berachot 18 Thursday, December 1st 2022 26:39
Berachot 19 Friday, December 2nd 2022 27:10
Berachot 20 Saturday, December 3rd 2022 29:29
Berachot 21 Sunday, December 4th 2022 29:18
Berachot 22 Monday, December 5th 2022 29:03
Berachot 23 Tuesday, December 6th 2022 27:18
Berachot 24 Wednesday, December 7th 2022 26:18
Berachot 25 Thursday, December 8th 2022 24:03
Berachot 26 Friday, December 9th 2022 29:57
Berachot 27 Saturday, December 10th 2022 32:21
Berachot 28 Sunday, December 11th 2022 26:24
Berachot 29 Monday, December 12th 2022 25:00
Berachot 30 Tuesday, December 13th 2022 29:50
Berachot 31 Wednesday, December 14th 2022 27:27
Berachot 32 Thursday, December 15th 2022 26:53
Berachot 33 Friday, December 16th 2022 32:44
Berachot 34 Saturday, December 17th 2022 30:36
Berachot 35 Sunday, December 18th 2022 33:03
Berachot 36 Monday, December 19th 2022 30:56
Berachot 37 Tuesday, December 20th 2022 30:22
Berachot 38 Wednesday, December 21st 2022 26:06
Berachot 39 Thursday, December 22nd 2022 30:01
Berachot 40 Friday, December 23rd 2022 26:20
Berachot 41 Saturday, December 24th 2022 27:10
Berachot 42 Sunday, December 25th 2022 13:43
Berachot 43 Monday, December 26th 2022 21:16
Berachot 44 Tuesday, December 27th 2022 20:33
Berachot 45 Wednesday, December 28th 2022 22:57
Berachot 46 Thursday, December 29th 2022 22:04
Berachot 47 Friday, December 30th 2022 25:46
Berachot 48 Saturday, December 31st 2022 20:33
Berachot 49 Sunday, January 1st 2023 22:33
Berachot 50 Monday, January 2nd 2023 29:55
Berachot 51 Tuesday, January 3rd 2023 26:03
Berachot 52 Wednesday, January 4th 2023 24:48
Berachot 53 Thursday, January 5th 2023 26:16
Berachot 54 Friday, January 6th 2023 25:50
Berachot 55 Saturday, January 7th 2023 31:10
Berachot 56 Sunday, January 8th 2023 26:40
Berachot 57 Monday, January 9th 2023 26:55
Berachot 58 Tuesday, January 10th 2023 28:10
Berachot 59 Wednesday, January 11th 2023 28:32
Berachot 60 Thursday, January 12th 2023 29:57
Berachot 61 Friday, January 13th 2023 32:57
Berachot 62 Saturday, January 14th 2023 28:47
Berachot 63 Sunday, January 15th 2023 37:57
Berachot 64 Monday, January 16th 2023 30:02
Berachot 65 Tuesday, January 17th 2023 30:58
Berachot 66 Wednesday, January 18th 2023 31:33
Berachot 67 Thursday, January 19th 2023 34:00
Berachot 68 Friday, January 20th 2023 23:13