ברכות
Daf (Vilna) Daf (Oz Vehadar/Artscroll) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Berachot 1 1a - 2b Monday, November 14th 2022 22:52
Berachot 2 2b - 3a Tuesday, November 15th 2022 21:53
Berachot 3 3a - 4b Wednesday, November 16th 2022 23:52
Berachot 4 4b - 6a Thursday, November 17th 2022 25:26
Berachot 5 6a - 7b Friday, November 18th 2022 29:20
Berachot 6 7b - 9a Saturday, November 19th 2022 30:12
Berachot 7 9a - 10b Sunday, November 20th 2022 19:54
Berachot 8 10b - 12a Monday, November 21st 2022 26:14
Berachot 9 12a - 13b Tuesday, November 22nd 2022 30:07
Berachot 10 13b - 15b Wednesday, November 23rd 2022 29:23
Berachot 11 15b - 17b Thursday, November 24th 2022 32:31
Berachot 12 17b - 19a Friday, November 25th 2022 27:37
Berachot 13 19a - 20b Saturday, November 26th 2022 24:30
Berachot 14 20b - 22a Sunday, November 27th 2022 21:26
Berachot 15 22a - 23b Monday, November 28th 2022 29:35
Berachot 16 23b - 24b Tuesday, November 29th 2022 26:48
Berachot 17 24b - 26a Wednesday, November 30th 2022 32:32
Berachot 18 26a - 27b Thursday, December 1st 2022 26:39
Berachot 19 27b - 29b Friday, December 2nd 2022 27:10
Berachot 20 29b - 31a Saturday, December 3rd 2022 29:29
Berachot 21 31a - 32b Sunday, December 4th 2022 29:18
Berachot 22 32b - 33b Monday, December 5th 2022 29:03
Berachot 23 33b - 35a Tuesday, December 6th 2022 27:18
Berachot 24 35a - 36b Wednesday, December 7th 2022 26:18
Berachot 25 36b - 38a Thursday, December 8th 2022 24:03
Berachot 26 38a - 39b Friday, December 9th 2022 29:57
Berachot 27 39b - 40b Saturday, December 10th 2022 32:21
Berachot 28 40b - 42a Sunday, December 11th 2022 26:24
Berachot 29 42a - 43b Monday, December 12th 2022 25:00
Berachot 30 43b - 45a Tuesday, December 13th 2022 29:50
Berachot 31 45a - 46b Wednesday, December 14th 2022 27:27
Berachot 32 46b - 47b Thursday, December 15th 2022 26:53
Berachot 33 47b - 49a Friday, December 16th 2022 32:44
Berachot 34 49a - 50b Saturday, December 17th 2022 30:36
Berachot 35 50b - 52a Sunday, December 18th 2022 33:03
Berachot 36 52a - 53a Monday, December 19th 2022 30:56
Berachot 37 53a - 54b Tuesday, December 20th 2022 30:22
Berachot 38 54b - 56a Wednesday, December 21st 2022 26:06
Berachot 39 56a - 57b Thursday, December 22nd 2022 30:01
Berachot 40 57b - 59a Friday, December 23rd 2022 26:20
Berachot 41 59a - 60b Saturday, December 24th 2022 27:10
Berachot 42 60b - 61a Sunday, December 25th 2022 13:43
Berachot 43 61a - 62a Monday, December 26th 2022 21:16
Berachot 44 62a - 63a Tuesday, December 27th 2022 20:33
Berachot 45 63a - 64a Wednesday, December 28th 2022 22:57
Berachot 46 64a - 65b Thursday, December 29th 2022 22:04
Berachot 47 65b - 67a Friday, December 30th 2022 25:46
Berachot 48 67a - 68a Saturday, December 31st 2022 20:33
Berachot 49 68a - 69b Sunday, January 1st 2023 22:33
Berachot 50 69b - 71a Monday, January 2nd 2023 29:55
Berachot 51 71a - 72a Tuesday, January 3rd 2023 26:03
Berachot 52 72a - 73a Wednesday, January 4th 2023 24:48
Berachot 53 73a - 74b Thursday, January 5th 2023 26:16
Berachot 54 74b - 75b Friday, January 6th 2023 25:50
Berachot 55 75b - 77a Saturday, January 7th 2023 31:10
Berachot 56 77a - 78a Sunday, January 8th 2023 26:40
Berachot 57 78a - 79b Monday, January 9th 2023 26:55
Berachot 58 79b - 81a Tuesday, January 10th 2023 28:10
Berachot 59 81a - 82b Wednesday, January 11th 2023 28:32
Berachot 60 82b - 84a Thursday, January 12th 2023 29:57
Berachot 61 84a - 85b Friday, January 13th 2023 32:57
Berachot 62 85b - 87a Saturday, January 14th 2023 28:47
Berachot 63 87a - 88a Sunday, January 15th 2023 37:57
Berachot 64 88a - 89b Monday, January 16th 2023 30:02
Berachot 65 89b - 91a Tuesday, January 17th 2023 30:58
Berachot 66 91a - 92b Wednesday, January 18th 2023 31:33
Berachot 67 92b - 94a Thursday, January 19th 2023 34:00
Berachot 68 94a - 94b Friday, January 20th 2023 23:13