דמאי
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Demai 1 Monday, February 27th 2023 34:39
Demai 2 Tuesday, February 28th 2023 36:25
Demai 3 Wednesday, March 1st 2023 29:02
Demai 4 Thursday, March 2nd 2023 35:05
Demai 5 Friday, March 3rd 2023 28:32
Demai 6 Saturday, March 4th 2023 21:50
Demai 7 Sunday, March 5th 2023 28:56
Demai 8 Monday, March 6th 2023 34:16
Demai 9 Tuesday, March 7th 2023 36:14
Demai 10 Wednesday, March 8th 2023 30:38
Demai 11 Thursday, March 9th 2023 36:38
Demai 12 Friday, March 10th 2023 27:10
Demai 13 Saturday, March 11th 2023 35:18
Demai 14 Sunday, March 12th 2023 26:14
Demai 15 Monday, March 13th 2023 22:00
Demai 16 Tuesday, March 14th 2023 39:50
Demai 17 Wednesday, March 15th 2023 34:07
Demai 18 Thursday, March 16th 2023 27:07
Demai 19 Friday, March 17th 2023 33:28
Demai 20 Saturday, March 18th 2023 27:31
Demai 21 Sunday, March 19th 2023 34:48
Demai 22 Monday, March 20th 2023 34:59
Demai 23 Tuesday, March 21st 2023 32:30
Demai 24 Wednesday, March 22nd 2023 22:43
Demai 25 Thursday, March 23rd 2023 34:54
Demai 26 Friday, March 24th 2023 35:31
Demai 27 Saturday, March 25th 2023 38:05
Demai 28 Sunday, March 26th 2023 38:30
Demai 29 Monday, March 27th 2023 41:37
Demai 30 Tuesday, March 28th 2023 34:46
Demai 31 Wednesday, March 29th 2023 28:21
Demai 32 Thursday, March 30th 2023 34:16
Demai 33 Friday, March 31st 2023 31:47
Demai 34 Saturday, April 1st 2023 28:50