שקלים
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Shekalim 1 Monday, December 16th 2024 27:38
Shekalim 2 Tuesday, December 17th 2024 22:59
Shekalim 3 Wednesday, December 18th 2024 22:37
Shekalim 4 Thursday, December 19th 2024 19:32
Shekalim 5 Friday, December 20th 2024 31:41
Shekalim 6 Saturday, December 21st 2024 23:27
Shekalim 7 Sunday, December 22nd 2024 24:41
Shekalim 8 Monday, December 23rd 2024 34:01
Shekalim 9 Tuesday, December 24th 2024 34:13
Shekalim 10 Wednesday, December 25th 2024 34:33
Shekalim 11 Thursday, December 26th 2024 27:15
Shekalim 12 Friday, December 27th 2024 26:35
Shekalim 13 Saturday, December 28th 2024 31:06
Shekalim 14 Sunday, December 29th 2024 25:01
Shekalim 15 Monday, December 30th 2024 26:56
Shekalim 16 Tuesday, December 31st 2024 25:55
Shekalim 17 Wednesday, January 1st 2025 27:28
Shekalim 18 Thursday, January 2nd 2025 24:35
Shekalim 19 Friday, January 3rd 2025 34:12
Shekalim 20 Saturday, January 4th 2025 19:32
Shekalim 21 Sunday, January 5th 2025 27:19
Shekalim 22 Monday, January 6th 2025 28:42
Shekalim 23 Tuesday, January 7th 2025 29:37
Shekalim 24 Wednesday, January 8th 2025 26:53
Shekalim 25 Thursday, January 9th 2025 34:24
Shekalim 26 Friday, January 10th 2025 31:12
Shekalim 27 Saturday, January 11th 2025 24:14
Shekalim 28 Sunday, January 12th 2025 33:30
Shekalim 29 Monday, January 13th 2025 32:22
Shekalim 30 Tuesday, January 14th 2025 33:19
Shekalim 31 Wednesday, January 15th 2025 25:05
Shekalim 32 Thursday, January 16th 2025 31:36
Shekalim 33 Friday, January 17th 2025 17:14