פסחים
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Pesachim 1 Sunday, May 19th 2024 30:52
Pesachim 2 Monday, May 20th 2024 29:25
Pesachim 3 Tuesday, May 21st 2024 28:49
Pesachim 4 Wednesday, May 22nd 2024 26:51
Pesachim 5 Thursday, May 23rd 2024 24:34
Pesachim 6 Friday, May 24th 2024 26:57
Pesachim 7 Saturday, May 25th 2024 36:46
Pesachim 8 Sunday, May 26th 2024 30:06
Pesachim 9 Monday, May 27th 2024 33:45
Pesachim 10 Tuesday, May 28th 2024 16:50
Pesachim 11 Wednesday, May 29th 2024 30:29
Pesachim 12 Thursday, May 30th 2024 24:29
Pesachim 13 Friday, May 31st 2024 26:01
Pesachim 14 Saturday, June 1st 2024 28:21
Pesachim 15 Sunday, June 2nd 2024 29:19
Pesachim 16 Monday, June 3rd 2024 29:04
Pesachim 17 Tuesday, June 4th 2024 34:12
Pesachim 18 Wednesday, June 5th 2024 27:56
Pesachim 19 Thursday, June 6th 2024 26:32
Pesachim 20 Friday, June 7th 2024 28:55
Pesachim 21 Saturday, June 8th 2024 30:55
Pesachim 22 Sunday, June 9th 2024 31:56
Pesachim 23 Monday, June 10th 2024 22:39
Pesachim 24 Tuesday, June 11th 2024 20:23
Pesachim 25 Wednesday, June 12th 2024 28:31
Pesachim 26 Thursday, June 13th 2024 29:51
Pesachim 27 Friday, June 14th 2024 35:38
Pesachim 28 Saturday, June 15th 2024 30:42
Pesachim 29 Sunday, June 16th 2024 32:13
Pesachim 30 Monday, June 17th 2024 29:03
Pesachim 31 Tuesday, June 18th 2024 32:41
Pesachim 32 Wednesday, June 19th 2024 32:26
Pesachim 33 Thursday, June 20th 2024 30:52
Pesachim 34 Friday, June 21st 2024 25:13
Pesachim 35 Saturday, June 22nd 2024 24:19
Pesachim 36 Sunday, June 23rd 2024 30:54
Pesachim 37 Monday, June 24th 2024 27:55
Pesachim 38 Tuesday, June 25th 2024 30:15
Pesachim 39 Wednesday, June 26th 2024 30:55
Pesachim 40 Thursday, June 27th 2024 27:58
Pesachim 41 Friday, June 28th 2024 33:26
Pesachim 42 Saturday, June 29th 2024 32:21
Pesachim 43 Sunday, June 30th 2024 25:24
Pesachim 44 Monday, July 1st 2024 36:34
Pesachim 45 Tuesday, July 2nd 2024 33:10
Pesachim 46 Wednesday, July 3rd 2024 33:23
Pesachim 47 Thursday, July 4th 2024 26:16
Pesachim 48 Friday, July 5th 2024 33:45
Pesachim 49 Saturday, July 6th 2024 28:07
Pesachim 50 Sunday, July 7th 2024 34:52
Pesachim 51 Monday, July 8th 2024 27:39
Pesachim 52 Tuesday, July 9th 2024 33:19
Pesachim 53 Wednesday, July 10th 2024 29:58
Pesachim 54 Thursday, July 11th 2024 31:01
Pesachim 55 Friday, July 12th 2024 31:38
Pesachim 56 Saturday, July 13th 2024 30:58
Pesachim 57 Sunday, July 14th 2024 27:09
Pesachim 58 Monday, July 15th 2024 23:13
Pesachim 59 Tuesday, July 16th 2024 28:00
Pesachim 60 Wednesday, July 17th 2024 26:24
Pesachim 61 Thursday, July 18th 2024 25:15
Pesachim 62 Friday, July 19th 2024 26:59
Pesachim 63 Saturday, July 20th 2024 35:11
Pesachim 64 Sunday, July 21st 2024 31:01
Pesachim 65 Monday, July 22nd 2024 28:07
Pesachim 66 Tuesday, July 23rd 2024 31:38
Pesachim 67 Wednesday, July 24th 2024 26:26
Pesachim 68 Thursday, July 25th 2024 29:25
Pesachim 69 Friday, July 26th 2024 27:14
Pesachim 70 Saturday, July 27th 2024 26:14
Pesachim 71 Sunday, July 28th 2024 26:42