עירובין
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Eiruvin 1 Friday, March 15th 2024 24:00
Eiruvin 2 Saturday, March 16th 2024 29:26
Eiruvin 3 Sunday, March 17th 2024 28:15
Eiruvin 4 Monday, March 18th 2024 29:29
Eiruvin 5 Tuesday, March 19th 2024 27:40
Eiruvin 6 Wednesday, March 20th 2024 27:27
Eiruvin 7 Thursday, March 21st 2024 24:29
Eiruvin 8 Friday, March 22nd 2024 28:00
Eiruvin 9 Saturday, March 23rd 2024 29:30
Eiruvin 10 Sunday, March 24th 2024 27:54
Eiruvin 11 Monday, March 25th 2024 21:40
Eiruvin 12 Tuesday, March 26th 2024 26:05
Eiruvin 13 Wednesday, March 27th 2024 26:20
Eiruvin 14 Thursday, March 28th 2024 19:47
Eiruvin 15 Friday, March 29th 2024 29:20
Eiruvin 16 Saturday, March 30th 2024 31:15
Eiruvin 17 Sunday, March 31st 2024 27:31
Eiruvin 18 Monday, April 1st 2024 25:20
Eiruvin 19 Tuesday, April 2nd 2024 26:22
Eiruvin 20 Wednesday, April 3rd 2024 32:39
Eiruvin 21 Thursday, April 4th 2024 25:56
Eiruvin 22 Friday, April 5th 2024 29:04
Eiruvin 23 Saturday, April 6th 2024 32:00
Eiruvin 24 Sunday, April 7th 2024 31:45
Eiruvin 25 Monday, April 8th 2024 34:17
Eiruvin 26 Tuesday, April 9th 2024 30:57
Eiruvin 27 Wednesday, April 10th 2024 31:19
Eiruvin 28 Thursday, April 11th 2024 28:44
Eiruvin 29 Friday, April 12th 2024 28:44
Eiruvin 30 Saturday, April 13th 2024 27:03
Eiruvin 31 Sunday, April 14th 2024 30:39
Eiruvin 32 Monday, April 15th 2024 29:35
Eiruvin 33 Tuesday, April 16th 2024 22:06
Eiruvin 34 Wednesday, April 17th 2024 28:04
Eiruvin 35 Thursday, April 18th 2024 34:12
Eiruvin 36 Friday, April 19th 2024 22:02
Eiruvin 37 Saturday, April 20th 2024 30:58
Eiruvin 38 Sunday, April 21st 2024 26:01
Eiruvin 39 Monday, April 22nd 2024 30:48
Eiruvin 40 Tuesday, April 23rd 2024 35:18
Eiruvin 41 Wednesday, April 24th 2024 23:46
Eiruvin 42 Thursday, April 25th 2024 30:52
Eiruvin 43 Friday, April 26th 2024 28:18
Eiruvin 44 Saturday, April 27th 2024 25:58
Eiruvin 45 Sunday, April 28th 2024 28:59
Eiruvin 46 Monday, April 29th 2024 34:03
Eiruvin 47 Tuesday, April 30th 2024 25:44
Eiruvin 48 Wednesday, May 1st 2024 34:55
Eiruvin 49 Thursday, May 2nd 2024 33:14
Eiruvin 50 Friday, May 3rd 2024 33:32
Eiruvin 51 Saturday, May 4th 2024 27:15
Eiruvin 52 Sunday, May 5th 2024 32:03
Eiruvin 53 Monday, May 6th 2024 30:47
Eiruvin 54 Tuesday, May 7th 2024 31:24
Eiruvin 55 Wednesday, May 8th 2024 30:25
Eiruvin 56 Thursday, May 9th 2024 31:53
Eiruvin 57 Friday, May 10th 2024 28:41
Eiruvin 58 Saturday, May 11th 2024 35:04
Eiruvin 59 Sunday, May 12th 2024 28:51
Eiruvin 60 Monday, May 13th 2024 27:20
Eiruvin 61 Tuesday, May 14th 2024 39:19
Eiruvin 62 Wednesday, May 15th 2024 34:43
Eiruvin 63 Thursday, May 16th 2024 27:09
Eiruvin 64 Friday, May 17th 2024 34:59
Eiruvin 65 Saturday, May 18th 2024 25:08