יומא
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Yoma 1 Thursday, September 12th 2024 27:47
Yoma 2 Friday, September 13th 2024 26:05
Yoma 3 Saturday, September 14th 2024 27:16
Yoma 4 Sunday, September 15th 2024 25:49
Yoma 5 Monday, September 16th 2024 35:02
Yoma 6 Tuesday, September 17th 2024 22:56
Yoma 7 Wednesday, September 18th 2024 31:30
Yoma 8 Thursday, September 19th 2024 28:19
Yoma 9 Friday, September 20th 2024 26:28
Yoma 10 Saturday, September 21st 2024 31:01
Yoma 11 Sunday, September 22nd 2024 24:15
Yoma 12 Monday, September 23rd 2024 25:00
Yoma 13 Tuesday, September 24th 2024 27:42
Yoma 14 Wednesday, September 25th 2024 24:31
Yoma 15 Thursday, September 26th 2024 24:42
Yoma 16 Friday, September 27th 2024 24:22
Yoma 17 Saturday, September 28th 2024 26:49
Yoma 18 Sunday, September 29th 2024 26:49
Yoma 19 Monday, September 30th 2024 37:05
Yoma 20 Tuesday, October 1st 2024 25:03
Yoma 21 Wednesday, October 2nd 2024 26:20
Yoma 22 Thursday, October 3rd 2024 27:41
Yoma 23 Friday, October 4th 2024 31:11
Yoma 24 Saturday, October 5th 2024 28:47
Yoma 25 Sunday, October 6th 2024 25:19
Yoma 26 Monday, October 7th 2024 27:19
Yoma 27 Tuesday, October 8th 2024 26:56
Yoma 28 Wednesday, October 9th 2024 28:51
Yoma 29 Thursday, October 10th 2024 29:50
Yoma 30 Friday, October 11th 2024 23:53
Yoma 31 Sunday, October 13th 2024 30:21
Yoma 32 Monday, October 14th 2024 30:17
Yoma 33 Tuesday, October 15th 2024 27:43
Yoma 34 Wednesday, October 16th 2024 31:40
Yoma 35 Thursday, October 17th 2024 30:33
Yoma 36 Friday, October 18th 2024 25:15
Yoma 37 Saturday, October 19th 2024 33:45
Yoma 38 Sunday, October 20th 2024 33:16
Yoma 39 Monday, October 21st 2024 29:29
Yoma 40 Tuesday, October 22nd 2024 30:32
Yoma 41 Wednesday, October 23rd 2024 32:47
Yoma 42 Thursday, October 24th 2024 27:40