מעשרות
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Maaserot 1 Tuesday, August 15th 2023 27:00
Maaserot 2 Wednesday, August 16th 2023 23:41
Maaserot 3 Thursday, August 17th 2023 25:55
Maaserot 4 Friday, August 18th 2023 28:32
Maaserot 5 Saturday, August 19th 2023 28:57
Maaserot 6 Sunday, August 20th 2023 31:38
Maaserot 7 Monday, August 21st 2023 31:41
Maaserot 8 Tuesday, August 22nd 2023 23:33
Maaserot 9 Wednesday, August 23rd 2023 30:17
Maaserot 10 Thursday, August 24th 2023 23:44
Maaserot 11 Friday, August 25th 2023 34:49
Maaserot 12 Saturday, August 26th 2023 34:15
Maaserot 13 Sunday, August 27th 2023 22:18
Maaserot 14 Monday, August 28th 2023 30:11
Maaserot 15 Tuesday, August 29th 2023 29:10
Maaserot 16 Wednesday, August 30th 2023 29:37
Maaserot 17 Thursday, August 31st 2023 31:48
Maaserot 18 Friday, September 1st 2023 29:00
Maaserot 19 Saturday, September 2nd 2023 35:29
Maaserot 20 Sunday, September 3rd 2023 26:30
Maaserot 21 Monday, September 4th 2023 22:34
Maaserot 22 Tuesday, September 5th 2023 26:16
Maaserot 23 Wednesday, September 6th 2023 31:58
Maaserot 24 Thursday, September 7th 2023 28:06
Maaserot 25 Friday, September 8th 2023 28:14
Maaserot 26 Saturday, September 9th 2023 19:33