בכורים
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Bikkurim 1 Friday, December 1st 2023 27:24
Bikkurim 2 Saturday, December 2nd 2023 26:15
Bikkurim 3 Sunday, December 3rd 2023 35:07
Bikkurim 4 Monday, December 4th 2023 32:05
Bikkurim 5 Tuesday, December 5th 2023 30:26
Bikkurim 6 Wednesday, December 6th 2023 35:21
Bikkurim 7 Thursday, December 7th 2023 35:12
Bikkurim 8 Friday, December 8th 2023 37:00
Bikkurim 9 Saturday, December 9th 2023 33:05
Bikkurim 10 Sunday, December 10th 2023 34:23
Bikkurim 11 Monday, December 11th 2023 37:56
Bikkurim 12 Tuesday, December 12th 2023 28:40
Bikkurim 13 Wednesday, December 13th 2023 28:00