מגילה
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Megillah 1 Saturday, January 18th 2025 33:10
Megillah 2 Sunday, January 19th 2025 19:46
Megillah 3 Monday, January 20th 2025 22:08
Megillah 4 Tuesday, January 21st 2025 30:38
Megillah 5 Wednesday, January 22nd 2025 30:51
Megillah 6 Thursday, January 23rd 2025 29:02
Megillah 7 Friday, January 24th 2025 31:46
Megillah 8 Saturday, January 25th 2025 38:28
Megillah 9 Sunday, January 26th 2025 28:17
Megillah 10 Monday, January 27th 2025 28:17
Megillah 11 Tuesday, January 28th 2025 25:37
Megillah 12 Wednesday, January 29th 2025 32:37
Megillah 13 Thursday, January 30th 2025 24:51
Megillah 14 Friday, January 31st 2025 30:01
Megillah 15 Saturday, February 1st 2025 27:43
Megillah 16 Sunday, February 2nd 2025 28:19
Megillah 17 Monday, February 3rd 2025 31:53
Megillah 18 Tuesday, February 4th 2025 32:46
Megillah 19 Wednesday, February 5th 2025 27:00
Megillah 20 Thursday, February 6th 2025 27:42
Megillah 21 Friday, February 7th 2025 30:30
Megillah 22 Saturday, February 8th 2025 26:29
Megillah 23 Sunday, February 9th 2025 33:20
Megillah 24 Monday, February 10th 2025 31:21
Megillah 25 Tuesday, February 11th 2025 24:07
Megillah 26 Wednesday, February 12th 2025 26:06
Megillah 27 Thursday, February 13th 2025 26:43
Megillah 28 Friday, February 14th 2025 25:49
Megillah 30 Sunday, February 16th 2025 31:17
Megillah 31 Monday, February 17th 2025 33:17
Megillah 32 Tuesday, February 18th 2025 24:58
Megillah 33 Wednesday, February 19th 2025 29:23
Megillah 34 Thursday, February 20th 2025 30:55