חגיגה
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Chagigah 1 Friday, February 21st 2025 25:36
Chagigah 2 Saturday, February 22nd 2025 20:17
Chagigah 3 Sunday, February 23rd 2025 29:02
Chagigah 4 Monday, February 24th 2025 22:53
Chagigah 5 Tuesday, February 25th 2025 33:47
Chagigah 6 Wednesday, February 26th 2025 24:03
Chagigah 7 Thursday, February 27th 2025 26:00
Chagigah 8 Friday, February 28th 2025 25:09
Chagigah 9 Saturday, March 1st 2025 31:26
Chagigah 10 Sunday, March 2nd 2025 28:19
Chagigah 11 Monday, March 3rd 2025 30:03
Chagigah 12 Tuesday, March 4th 2025 28:14
Chagigah 13 Wednesday, March 5th 2025 33:29
Chagigah 14 Thursday, March 6th 2025 30:32
Chagigah 15 Friday, March 7th 2025 30:50
Chagigah 16 Saturday, March 8th 2025 34:45
Chagigah 17 Sunday, March 9th 2025 30:42
Chagigah 18 Monday, March 10th 2025 35:19
Chagigah 19 Tuesday, March 11th 2025 28:58