כלאים
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Kilayim 1 Sunday, April 2nd 2023 26:41
Kilayim 2 Monday, April 3rd 2023 29:00
Kilayim 3 Tuesday, April 4th 2023 32:00
Kilayim 4 Wednesday, April 5th 2023 28:44
Kilayim 5 Thursday, April 6th 2023 24:56
Kilayim 6 Friday, April 7th 2023 32:01
Kilayim 7 Saturday, April 8th 2023 25:30
Kilayim 8 Sunday, April 9th 2023 31:42
Kilayim 9 Monday, April 10th 2023 29:59
Kilayim 10 Tuesday, April 11th 2023 26:46
Kilayim 11 Wednesday, April 12th 2023 26:22
Kilayim 12 Thursday, April 13th 2023 24:30
Kilayim 13 Friday, April 14th 2023 19:05
Kilayim 14 Saturday, April 15th 2023 27:55
Kilayim 15 Sunday, April 16th 2023 29:19
Kilayim 16 Monday, April 17th 2023 35:21
Kilayim 17 Tuesday, April 18th 2023 20:45
Kilayim 18 Wednesday, April 19th 2023 30:47
Kilayim 19 Thursday, April 20th 2023 27:24
Kilayim 20 Friday, April 21st 2023 24:53
Kilayim 21 Saturday, April 22nd 2023 29:57
Kilayim 22 Sunday, April 23rd 2023 26:33
Kilayim 23 Monday, April 24th 2023 24:09
Kilayim 24 Tuesday, April 25th 2023 19:31
Kilayim 25 Wednesday, April 26th 2023 27:56
Kilayim 26 Thursday, April 27th 2023 29:14
Kilayim 27 Friday, April 28th 2023 29:28
Kilayim 28 Saturday, April 29th 2023 29:13
Kilayim 29 Sunday, April 30th 2023 27:44
Kilayim 30 Monday, May 1st 2023 36:25
Kilayim 31 Tuesday, May 2nd 2023 28:14
Kilayim 32 Wednesday, May 3rd 2023 24:28
Kilayim 33 Thursday, May 4th 2023 18:39
Kilayim 34 Friday, May 5th 2023 34:07
Kilayim 35 Saturday, May 6th 2023 21:16
Kilayim 36 Sunday, May 7th 2023 20:52
Kilayim 37 Monday, May 8th 2023 27:31
Kilayim 38 Tuesday, May 9th 2023 31:01
Kilayim 39 Wednesday, May 10th 2023 30:27
Kilayim 40 Thursday, May 11th 2023 30:48
Kilayim 41 Friday, May 12th 2023 34:43
Kilayim 42 Saturday, May 13th 2023 32:32
Kilayim 43 Sunday, May 14th 2023 25:56
Kilayim 44 Monday, May 15th 2023 28:00