פאה
Name Daf Yomi (11th cycle) Duration
Peah 1 Saturday, January 21st 2023 34:57
Peah 2 Sunday, January 22nd 2023 29:16
Peah 3 Monday, January 23rd 2023 36:50
Peah 4 Tuesday, January 24th 2023 36:43
Peah 5 Wednesday, January 25th 2023 33:31
Peah 6 Thursday, January 26th 2023 21:05
Peah 7 Friday, January 27th 2023 27:31
Peah 8 Saturday, January 28th 2023 26:12
Peah 9 Sunday, January 29th 2023 31:08
Peah 10 Monday, January 30th 2023 20:20
Peah 11 Tuesday, January 31st 2023 30:00
Peah 12 Wednesday, February 1st 2023 27:01
Peah 13 Thursday, February 2nd 2023 36:45
Peah 14 Friday, February 3rd 2023 24:07
Peah 15 Saturday, February 4th 2023 29:39
Peah 16 Sunday, February 5th 2023 30:28
Peah 17 Monday, February 6th 2023 24:53
Peah 18 Tuesday, February 7th 2023 28:43
Peah 19 Wednesday, February 8th 2023 20:42
Peah 20 Thursday, February 9th 2023 23:36
Peah 21 Friday, February 10th 2023 29:44
Peah 22 Saturday, February 11th 2023 39:24
Peah 23 Sunday, February 12th 2023 22:40
Peah 24 Monday, February 13th 2023 23:29
Peah 25 Tuesday, February 14th 2023 32:37
Peah 26 Wednesday, February 15th 2023 35:26
Peah 27 Thursday, February 16th 2023 35:02
Peah 28 Friday, February 17th 2023 29:13
Peah 29 Saturday, February 18th 2023 33:26
Peah 30 Sunday, February 19th 2023 35:42
Peah 31 Monday, February 20th 2023 39:51
Peah 32 Tuesday, February 21st 2023 35:26
Peah 33 Wednesday, February 22nd 2023 33:16
Peah 34 Thursday, February 23rd 2023 39:51
Peah 35 Friday, February 24th 2023 37:55
Peah 36 Saturday, February 25th 2023 37:19
Peah 37 Sunday, February 26th 2023 37:19