פאה
Daf (Vilna) Daf (Oz Vehadar/Artscroll) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Peah 1 1a - 2b Saturday, January 21st 2023 34:57
Peah 2 2b - 5a Sunday, January 22nd 2023 29:16
Peah 3 5a - 7a Monday, January 23rd 2023 36:50
Peah 4 7a - 9a Tuesday, January 24th 2023 36:43
Peah 5 9a - 11a Wednesday, January 25th 2023 33:31
Peah 6 11a - 11b Thursday, January 26th 2023 21:05
Peah 7 11b - 12b Friday, January 27th 2023 27:31
Peah 8 12b - 14b Saturday, January 28th 2023 26:12
Peah 9 14b - 16a Sunday, January 29th 2023 31:08
Peah 10 16a - 17a Monday, January 30th 2023 20:20
Peah 11 17a - 19b Tuesday, January 31st 2023 30:00
Peah 12 19b - 22b Wednesday, February 1st 2023 27:01
Peah 13 22b - 25b Thursday, February 2nd 2023 36:45
Peah 14 25b - 27a Friday, February 3rd 2023 24:07
Peah 15 27a - 29b Saturday, February 4th 2023 29:39
Peah 16 29b - 31a Sunday, February 5th 2023 30:28
Peah 17 31a - 32b Monday, February 6th 2023 24:53
Peah 18 32b - 33b Tuesday, February 7th 2023 28:43
Peah 19 33b - 34a Wednesday, February 8th 2023 20:42
Peah 20 34a - 35a Thursday, February 9th 2023 23:36
Peah 21 35a - 36a Friday, February 10th 2023 29:44
Peah 22 36a - 39a Saturday, February 11th 2023 39:24
Peah 23 39a - 40b Sunday, February 12th 2023 22:40
Peah 24 40b - 41a Monday, February 13th 2023 23:29
Peah 25 41a - 44b Tuesday, February 14th 2023 32:37
Peah 26 44b - 46b Wednesday, February 15th 2023 35:26
Peah 27 46b - 49a Thursday, February 16th 2023 35:02
Peah 28 49a - 51a Friday, February 17th 2023 29:13
Peah 29 51a - 53b Saturday, February 18th 2023 33:26
Peah 30 53b - 56b Sunday, February 19th 2023 35:42
Peah 31 56b - 59a Monday, February 20th 2023 39:51
Peah 32 59a - 61b Tuesday, February 21st 2023 35:26
Peah 33 61b - 64a Wednesday, February 22nd 2023 33:16
Peah 34 64a - 67a Thursday, February 23rd 2023 39:51
Peah 35 67a - 69b Friday, February 24th 2023 37:55
Peah 36 69b - 72a Saturday, February 25th 2023 37:19
Peah 37 72a - 73b Sunday, February 26th 2023 37:19