חלה
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Challah 1 Saturday, October 14th 2023 31:24
Challah 2 Sunday, October 15th 2023 28:37
Challah 3 Monday, October 16th 2023 26:14
Challah 4 Tuesday, October 17th 2023 25:12
Challah 5 Wednesday, October 18th 2023 29:06
Challah 6 Thursday, October 19th 2023 29:06
Challah 7 Friday, October 20th 2023 33:34
Challah 8 Saturday, October 21st 2023 35:24
Challah 9 Sunday, October 22nd 2023 24:14
Challah 10 Monday, October 23rd 2023 25:27
Challah 11 Tuesday, October 24th 2023 22:52
Challah 12 Wednesday, October 25th 2023 32:28
Challah 13 Thursday, October 26th 2023 32:57
Challah 14 Friday, October 27th 2023 28:48
Challah 15 Saturday, October 28th 2023 30:28
Challah 16 Sunday, October 29th 2023 29:42
Challah 17 Monday, October 30th 2023 29:05
Challah 18 Tuesday, October 31st 2023 25:11
Challah 19 Wednesday, November 1st 2023 19:38
Challah 20 Thursday, November 2nd 2023 24:09
Challah 21 Friday, November 3rd 2023 25:26
Challah 22 Saturday, November 4th 2023 33:34
Challah 23 Sunday, November 5th 2023 26:33
Challah 24 Monday, November 6th 2023 21:09
Challah 25 Tuesday, November 7th 2023 32:06
Challah 26 Wednesday, November 8th 2023 28:45
Challah 27 Thursday, November 9th 2023 29:19
Challah 28 Friday, November 10th 2023 27:34