חלה
Name Daf Yomi (11th cycle) Duration
Challah 1 Saturday, October 14th 2023 31:24
Challah 2 Sunday, October 15th 2023 28:37
Challah 3 Monday, October 16th 2023 26:14
Challah 4 Tuesday, October 17th 2023 25:12
Challah 5 Wednesday, October 18th 2023 29:06
Challah 6 Thursday, October 19th 2023 29:06
Challah 7 Friday, October 20th 2023 33:34
Challah 8 Saturday, October 21st 2023 35:24
Challah 9 Sunday, October 22nd 2023 24:14
Challah 10 Monday, October 23rd 2023 25:27
Challah 11 Tuesday, October 24th 2023 22:52
Challah 12 Wednesday, October 25th 2023 32:28
Challah 13 Thursday, October 26th 2023 32:57