ערלה
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Orlah 1 Saturday, November 11th 2023 28:58
Orlah 2 Sunday, November 12th 2023 26:52
Orlah 3 Monday, November 13th 2023 30:16
Orlah 4 Tuesday, November 14th 2023 26:45
Orlah 5 Wednesday, November 15th 2023 21:35
Orlah 6 Thursday, November 16th 2023 30:12
Orlah 7 Friday, November 17th 2023 26:34
Orlah 8 Saturday, November 18th 2023 29:48
Orlah 9 Sunday, November 19th 2023 20:27
Orlah 10 Monday, November 20th 2023 26:06
Orlah 11 Tuesday, November 21st 2023 22:40
Orlah 12 Wednesday, November 22nd 2023 27:58
Orlah 13 Thursday, November 23rd 2023 30:13
Orlah 14 Friday, November 24th 2023 32:29
Orlah 15 Saturday, November 25th 2023 31:25
Orlah 16 Sunday, November 26th 2023 25:27
Orlah 17 Monday, November 27th 2023 31:43
Orlah 18 Tuesday, November 28th 2023 25:38
Orlah 19 Wednesday, November 29th 2023 31:23
Orlah 20 Thursday, November 30th 2023 26:31