מועד קטן
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Moed Katan 1 Saturday, March 15th 2025 24:48
Moed Katan 2 Sunday, March 16th 2025 24:46
Moed Katan 3 Monday, March 17th 2025 28:55
Moed Katan 4 Tuesday, March 18th 2025 29:58
Moed Katan 5 Wednesday, March 19th 2025 31:14
Moed Katan 6 Thursday, March 20th 2025 25:47
Moed Katan 7 Friday, March 21st 2025 23:15
Moed Katan 8 Saturday, March 22nd 2025 27:50
Moed Katan 9 Sunday, March 23rd 2025 31:51
Moed Katan 10 Monday, March 24th 2025 33:22
Moed Katan 11 Tuesday, March 25th 2025 33:08
Moed Katan 12 Wednesday, March 26th 2025 32:25
Moed Katan 13 Thursday, March 27th 2025 30:47
Moed Katan 14 Friday, March 28th 2025 32:05
Moed Katan 15 Saturday, March 29th 2025 33:53
Moed Katan 16 Sunday, March 30th 2025 32:32
Moed Katan 17 Monday, March 31st 2025 34:19
Moed Katan 18 Tuesday, April 1st 2025 31:18
Moed Katan 19 Wednesday, April 2nd 2025 26:10