סוכה
Daf (Vilna) Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) Duration
Sukkah 1 Friday, October 25th 2024 32:15
Sukkah 2 Saturday, October 26th 2024 30:35
Sukkah 3 Sunday, October 27th 2024 32:39
Sukkah 4 Monday, October 28th 2024 28:57
Sukkah 5 Tuesday, October 29th 2024 23:40
Sukkah 6 Wednesday, October 30th 2024 30:15
Sukkah 7 Thursday, October 31st 2024 25:03
Sukkah 8 Friday, November 1st 2024 25:58
Sukkah 9 Saturday, November 2nd 2024 34:56
Sukkah 10 Sunday, November 3rd 2024 25:47
Sukkah 11 Monday, November 4th 2024 31:57
Sukkah 12 Tuesday, November 5th 2024 28:05
Sukkah 13 Wednesday, November 6th 2024 17:59
Sukkah 14 Thursday, November 7th 2024 26:33
Sukkah 15 Friday, November 8th 2024 28:53
Sukkah 16 Saturday, November 9th 2024 29:43
Sukkah 17 Sunday, November 10th 2024 29:08
Sukkah 18 Monday, November 11th 2024 25:49
Sukkah 19 Tuesday, November 12th 2024 30:27
Sukkah 20 Wednesday, November 13th 2024 24:40
Sukkah 21 Thursday, November 14th 2024 29:26
Sukkah 22 Friday, November 15th 2024 29:05
Sukkah 23 Saturday, November 16th 2024 27:19
Sukkah 24 Sunday, November 17th 2024 35:05
Sukkah 25 Monday, November 18th 2024 26:31
Sukkah 26 Tuesday, November 19th 2024 26:13